ads

Sunday, February 25, 2018

Lirik lagu Pemajik Nuan Lekat Di Mata - Johnny Aman

2x
Taja pan maioh gelas berintai
Semina siti ke bisi ai

Amai pan maioh dara duduk berimbai
Siko nuan aja di ke ingin ati
Pemajik nuan lekat di mata
Sekali meda agi belala

2x
Bungai di tanam di tengah laman
Manah ngerembai di tinggang ujan

Lirik lagu Mina Bepangan Aja - Johnny Aman

Sinu amai ati aku
Ngenang tua udah beserara
Tegal apai indai Nuan enggai ke aku
Diatu pengerindu tua nyadi ampa

Agi belala ati aku
Begulai bepangan enggau nuan
Dini alai aku bulih ganti baru
Indu dara manah baka nuan

Saturday, February 24, 2018

Lirik lagu Sebedau Aku Diau Ba Ati Nuan - Austin

Puas udah ku merati
Ulah nuan udah enda sebaka
Makin sari makin nyelaie
Dini meh pengurang ba aku tu

Pengerindu nuan ba aku udah
Enda sekuat pengerindu ku ke nuan
Penyayau nuan ba aku udah
Enda sebesai penyayau ku ke nuan

Lirik lagu Pengingat Maya Besulu - Watt Enjup

Merinsa ku kediri
Nerima lelengau tu
Bendar aku ka nyiar
Ke mua nuan

Tang nama meh daya ku
Aku selalu lelengau
Dalam ati ku nyabak
Ke nuan belama, Nama kebuah

Lirik lagu Sigi Baka Urang Tuai - Jennarino Jeraki

Ku mai tua betaban
Tang nuan agi takut
Aku ka mansang nanya
Indai nuan enda nyanggup

Naka meh pemerinsa
Pengerindu tua mekang
Beserara tua pan enda
Ka jadi tua dii tagang

Friday, February 23, 2018

Lirik lagu Tinggal Semaya - Pradiloye Band

Nuan kumang asai aku
Nuan meh pengidupku
Kati ati nuan tauk bebali
Kempang nuan intan Ngasuh ku beraie

Puas udah aku nguji
Deka ngelimpang ke ati nuan sulu
Tang nuan lalu nadai nemu berati
Sayau semaya tua dah nadai agi

Lirik lagu Peraja Mata - Four4th Ace

Tebelenga ku meda mua nuan dara
Pemajik nuan baka kumang menua
Nadai di alah nadai ulih nyada
Mina meda aja takut ku nanya

Bejalai kili bejalai ke ulu
Nadai siku indu ulih ku temu
Meda ia aku nyau malau malu
Asaika ia udah aku empu

Lirik lagu Gagit Gidan - Kelabu Papau

Aihh.. gagit, ati tu gagit
Aihh.. gagit, asai ka engkechit
Taja tubuh ku mit
Tang ati tu gagit, gagit
Asai ka ngeluit

Aihh.. gidan, ati tu gidan
Aihh.. gidan, aku meda nuan
Taja lumpit, aku tu nadai duit
Aki gidan, deka ngambi nuan

Sunday, February 18, 2018

Lirik lagu Bulih Ginti Aku - Jennarino Jeraki

Nuan dara bajik
Tuchum manis bebuk panjai
Pejalai ayun lundai
Guyut-guyut begadai-gadai

Mua chiru kulit lichin
Kuyu lelepu baka pau dagin
Idung manchung baka indu min
Nyau sitap-sitap nuan ngena kain