ads

Friday, November 30, 2012

Lirik lagu Kudi Di Siang Ari - Gordon John

Keterubah ku ngelala nuan dara
Dipeda jelan penampak tak imun gaya
Mimit aku sigi enda bechiping ati
Nuan ku ambi ke sulu ati

Pengelama tua udah begulai
Nyentuk ke sanggup bepadu janji
Aku belelang keluar negeri
Ngiga belanja kena ngerami tua

Lirik lagu Enda Lebu Di Menua Ulu - Gordon John

Nadai endur mantah ulah gaya manah dipeda
Bajik chukup pemajik mua ia burak
Tuchum nuan manis lebuh ditanya asal menoa
Nuan madah diri datai menoa ulu

Enda ibuh dibantah budi basa chukup pemanah
Kerja nuan dirumah chukup pementas ia
Ditusi urang tuai nuan dara chukup bagas
Ninting lemai gawa ke umai pejalai ayun lundai

Tuesday, November 27, 2012

Lirik lagu Ati Kami Indu - Urai

Aku keran meraya ba nuan belama
Tusah senang sigi nuan mih ayam mata
Nadai kesulai bukai ba tuchung bungai ati
Semina ngagai nuan aja madu aku beri

Aku enggai jauh nuan siang malam
Nadai nuan dunya aku petang tegayam
Suah aku enda betah lelengau seilu-ilu
Seruran asai ti diau di baruh punggu

Lirik lagu Ngarapka Bisi Tedai Pengerindu - Urai

Beterutu nichir kuyu ai mata
Pedis diati disayat semilu ti bisa
Ngenang perugu tampun pengerindu tua
Penyayau ti tuchi lesi bebadi naya

Beberis ngemisai labuh ujan nyala
Rerangai bungai nyabak enda ditata
Ambun pengerindu tuchi nempias naya
Ngemasahka bungai bukai ayam mata

Wednesday, November 14, 2012

Lirik lagu Merinsa Belala Pengerindu - James Ruai & Maryline

James Ruai:
Nama kebuah sulu nuan ninggal ke aku
Maya aku benung rindu ke nuan
Asai ke dalam mimpi semua tu nyadi
Enda bepadah-padah nuan mai diri

[chorus]

Kediri baru tudah ku diatu
Idup ku Merinsa Belala Pengerindu
Kenang pengingat tua ti begulai dulu
Nambah ke penusah ngeruga ati aku

Lirik lagu Sama Nanggam Pengerindu - Rozlina & Wilson

Wilson:
Dinga sulu dinga sulu sebana aku
Pangerindu ba atiku semina ba nuan

Rozlina:
Penyayau tua sebaka sama bela rindu
Aram meh tua Sama Nanggam Pengerindu

Wilson:
Pengerindu aku pengerindu nuan

Rozlina & Wilson:
Enda mudah bebali baka intan

Lirik lagu Berumah Tangga - Joyce Menti

Sempama rumah baru bediri dah rebah
Sempama baka buah bedau mansau dah labuh ke tanah
Bepangan enggau nuan baru sebulan bepangan
Mayuh penanggul datai nepan senepan

[chorus]

Setegal nuan manding jako jaie urang
Ngujung ke pengerindu tua diatu dah renggang
Aku cuba ngerandang jalai pengidup tua
Baru sesingkang mansang dah kena duri bebisa

Monday, November 12, 2012

Lirik lagu Pemutus Jaku - Toddy

Nama agi nama agi dipinta
Nama agi nama agi ditanya
Aku sulu udah sedia aja
Deka ngambi nuan nyadi ke bini

Lama udah tua nanggam pengerindu
Lalu empai bisi Pemutus Jaku
Aram tua sain ngagai Pengulu
Jadi tua jadi melaki bini

Lirik lagu Meruan Nganti - Toddy

Keterubah tua bekelala
Aku berasai gaga amai ati
Tua besemaya ka idup begulai sekunsi
Sampai ke sari tu
Aku agi ngenang nuan wai dara

Bulan enggau bintang 
Nyadi ke saksi tua
Idup begulai semaya ka jadi
Ingat mih dara
Janji enggau sumpah tua
Aku ti ditu Meruan Nganti

Lirik lagu Begadai Nyawa - Toddy

Di nyawa naga aku enda takut
Di di mulut baya sigi ku rebut
Aku berani begadai nyawa
Asal mih tua begulai sama

Aku endang sigi dah mutus ati
Ka ngambi nuan nyadi ke bini
Semadi padam seput di dada
Nya baru tua sulu beserara

Lirik lagu Beserara - Leena Ranez

Puas udah aku besabar
Ngambi ke nuan tau sedar
Ketegal penyayau enggau pengeran
Aku ke nuan

Puas udah ku ngampun ke penyalah
Ngambi ke nuan nemu berubah
Tang nuan sulu udah chukup kelalu
Ngemedis...nelih ke atiku

Wednesday, November 07, 2012

Lirik lagu Merindang Ati Ti Balat Rindu - Betty

Sengaja aku belagu 
Merindang Ati Ti Balat Rindu
Merampau di tinggal ke sulu
Pendiau pengidup enda menuku

Enti asai tuk asai ka gila
Kepuas ngenang nuan belama
Pulai meh nuan oh ayas mata
Anang ngelak ke aku ke diri mawa

Lirik lagu Bungai Rose - Toddy

Tiap kali ku mansa meda nuan bungai
Gamal nuan bau nuan ngasuh aku mawa
Tiap kali ku mansa meda nuan bungai
Beribu pengerindu bisi di ati ku

Ku sium ku pegai tangkai nuan bungai
Ingin ku idup seribu taun agi
Ku jaga kue pesi enggau aie pengerindu
Awak nuan seruran bisi di ati ku

Lirik lagu Dua Ati Siti Pengerindu - Toddy ft. Wendy

[chorus]

Toddy:
Pengerindu aku ke nuan sulu
Nadai orang bukai di ati aku
Semina nuan ari seribu
Pengerindu tua aja nemu

Wendy:
Penyayau tua sigi meruan
Tua pegai teguh janji di simpan
Enti lebuh maia tua betemu
Dunya asai tua aja ngempu

Tuesday, November 06, 2012

Lirik lagu Malam Keleman - Hailey

Labuh bekeberai enda berasai ai mata
Tua badu begulai enda ulih betemu
Mina dalam ati aku nyebut ba mulut aja
Sempa lama pengerindu aku nda lelang

Ooh...oh..oh..oh..sulu
Ooh...oh..oh..oh..sulu

Lirik lagu Buah Bebali Masam - Julita James

Enda aku nyadang aku empu umbang
Taja perisi buah ku sepi
Ku angka manis ia ditelan
Nemu nya pait isi di dalam

Mulut enda nelah tang ati tusah
Bungai ngerembai laban cukup di siram
Enda nyangka ia tau bebelah
Baka buah nyau bebali masam

Lirik lagu Di Peripir Ati - Dom Romeo

Enda ku ngarap diri diau entap
Laban penuduk ku enda likun selap
Enda ku bemimpi diau di Meligai
Nemu nya tinggi enda ulih ku japai

Ukai reti ku tu nangi ati
Ukai mega ninding pengurang diri
Aku semina...datai nandang
Nganjung mua enggau jari puang

Lirik lagu Rebah Punggu Enda Bedaun - Bujang Lemanak

Ginti ginti empelasi
Bulih ikan enseluai
Aku bai nuan gali
Tauka diburu nuan pulai

Bemban bemban ai
Mantap bemban batu
Ngemalu mua diri
Ngemalu mua diri empu


Sunday, November 04, 2012

Lirik lagu Sigat Tuai - Swaylin

Sigat amai apai urang
Ngasuh ati tepelintang
Tuai tuai agi ngancam
Ngasuh kami indu geram

Rindu amai aku meda
Nuan pandai endar begaya
Pandai amai becerita
Ngasuh urang rindang ninga

Lirik lagu Joget Doller Amerika - James Jacob Selat

[chorus]

Rindu amat maya besulu
Tiap ari deka betemu
Bejanji idup sekunsi
Begulai sampai ke mati

Enda nyangka aku enda nyangka
Semaya tua puntan ngapa
Meda nuan suba amai keran
Enda nemu nuan semina beduan

Lirik lagu Begulai Baru - Hailey

Enda berasai udah lama tua
Besulu bepangan begulai nanggam semaya
Tusah senang tua sekunsi
Nyentuk ke jemah ila

Naka meh pengaga atiku
Dipuput angin mala pan aku nda chelap
Laban nuan meruan di tisi nyadi ke pua aku

Lirik lagu Cherita Pengerindu Tua - Leena Ranez

Udah lama begulai 
Bejuta cherita antara tua ambai
Ati makin enda nyamai
Ngasuh ku tusut runding kebukai

Kada ke nuan sulu bisi ambai baru
Pecaya meh ke aku
Anang medis ke ati nuan sulu
Nadai kebuah aku magi pengerindu 
Enggau orang bukai

Lirik lagu Sayau Ka Nuan - Diana Ant Belikau

Mulai ke pengingat maya tua bepangan
Nuan cukup manah bebudi basa
Amai maya nya ambai atiku rindu ke nuan
Tang enda ku padah sigi mungkal ku salam

Penyayau ke nuan nadai bepampang
Pintu atiku buka ka nuan bujang
Amai maya nya ambai aku sayau ka nuan
Teguh disimpah ba sukut dalam

Lirik lagu Enda Sanggup Lenyau Nuan - Fabian

Mina siti nama endang ari dulu
Agi dikenang disebut berari
Nyentuk ke saritu endang tetap
Ngereman didalam ati ku

Taja nuan mina tinggal kenang aja
Tang aku tetap ngarap selalu
Tua agi ulih betemu nyambung
Pengerindu tua ti jelungan dulu

Lirik lagu I Love You Pengabis Ati - Hailey ft. Melissa Francis

Hailey:
Tumu pagi aku dani
Meda nuan sulu nadai di tisi
Nama berita nuan dara
Udah lama tua enda betemu mua
Arap nuan gerai belama

Melissa:
Aku sunyi nadai nuan asi
Ninting hari aku nyabak di dalam ati
Taja pia aku besampi
Ngarap ke nuan meruan lantang berari
Aku nda betah nuan asi

Lirik lagu Ipuh Pengerindu Nuan - Hailey Robson

Asai ka ensaput di dalam ai
Maya ku muka cerita lama
Janji suba seidup semati
Baka padi semina ampa

Ninggalka telih di dalam ati
Sampai diatu mengkang bedarah
Pengerindu ba ati ku baka riman
Maki hari majak betambah

Lirik lagu Nuan Nganchurka Ati Aku - Aeron Jay

Suba tua...sulu udah bedanji
Idup mati tua tetap sekunsi
Pengerindu aku nadai bebagi
Nuan aja ambai kebuah ati

Diatu semuanya baka mimpi
Endang enda ulih deka diulang agi
Laban nuan sulu dulu belaki
Ninggalka aku kediri-diri

Lirik lagu Lelengau - Aldrin

Lelengau ati aku
Lelengau ke nuan sulu
Sunyi ati aku
Nuan nadai ditisi ku

[chorus]

Rindu ati aku
Siang malam ku seilu ilu
Mamau ati aku
Merampau lelengau ke sulu

Friday, November 02, 2012

Lirik lagu Berdarah Di Dalam Ati - Leena Ranez

[chorus]

Sekali aku pegi
Anang arap ku datai agi
Biar berdarah di dalam ati

Ku arap ke tua
Badu agi ingat ke semaia
Badu ingat ke pengerindu lama


Lirik lagu Nadai Daya - Ronnie Roy

Bejalai ku rindang bejalai
Singkang kaki ku majak panjai
Runding ku ngerawang ke bukai
Enda berasai ku tang nadai berasai

Lemai hari...makin lemai...
Aku mimit nadai ka pulai...
Ku sanggup begiga ke jalai
Empai tesungkur ku agi ngeradai ngeradai...

Lirik lagu Makin Sari Makin Sayau - Jennifer Jack

Nama kebuah ati aku rindu
Keran amai aku deka betemu
Pengudah betaun tua besulu
Ayas nuan di mata aku

Tang nama meh daya jauh menoa
Mina betemu dalam mimpi aja
Kemaia tua ulih betemu mua
Mutus jako semaia

Lirik lagu Karam Di Tasik Dalam - Jennifer Jack

Sinu ku meda..pendiau pengidup diri
Ti semampai di tinggal pegi
Di lengka ka sulu ati
Pengerindu di tanggam enda kala nyadi
Semina ninggal ka litan di dalam ati

Nyabak aku...di dalam ati
Ngenang pengerindu tua lela baka gula
Ditata ai lalu enchur nadai di peda
Ketegal nuan sulu makai belalai

Thursday, November 01, 2012

Lirik lagu Beserara Enggau Ai Mata - Johnny Aman ft. Josephine Jalin

*Johnny Aman*
Beserara meh tua ambai
Badu agi begulai
Laban apai indai nuan sulu
Diatu enggai meda aku

*Josephine Jalin*
Merinsa aku di lengka
Ukai tua bisi laya
Tusah amai ati aku
Di tinggal ke nuan sulu

Lirik lagu Sunyi Nadai Nuan - Rickie Andrewson

Siang malam aku berasai sunyi
Sesengit dalam ati...
Enda sabar aku deka megai
Duduk ngerimbai enda betah ambai

Pengidan ati bekupan didalam
Meraya ba nuan
Enti baka aku nemu terebai
Nuan ku undang tiap-tiap lemai

Lirik lagu Beserara Ukai Ketegal Laya - Laila BJ

Lebuh ku ngenang Pengingat beambai menya
Ati ku sinu Ngenang pekara tua
Semina gambar nuan Meruan ku simpan
Taja pengerindu Tua nyau puntan

Tua beserara Ukai ketegal laya
Apai indai nuan sulu Nagang tua bepadu
Puas ku nguji Enda ingat ke nuan agi
Tang lebuh ku kediri Ayas nuan dipeda berari

Lirik lagu Meruan Nganti - Laila BJ

Aku agi rindu Musin-musin ti dulu
Maya tua ti beambai Madu ke pengerindu
Bungai-bungai ngerembai Burung chapuh terebai
Baka ke sama ngasai pengaga ati tua ambai

Diatu aku kediri duduk rerungguk ngati...
Sulu ati palik aku ke kanan
Asai ke meda nuan becherita...bejenaka...
Palik aku ke kiba asai ke duduk betunga
Tang maya ka megai ayas nuan pa nadai...

Lirik lagu Joget Bujang Tai Lalat - Rannee Pat

Pinang kacit sigi begulai
Begulai di dalam chelapa
Aku meri selamat datai
Aku merindang kita semua

Aku meri selamat datai
Aku merindang kita semua

Lirik lagu Ambai Batang Mandai - Pyred

Nadai aku nyangka
Nuan pergi dulu ari aku
Kasih aku dilengka
Nuan sulu meruan di atiku

Aku nemu sigi enda alah anti
Laban  batang mandai dulu ngambi
Penyayau ku  enda kala bebali
Semampai dikenang semaya ti diberi