ads

Thursday, January 31, 2013

Lirik lagu Nadai Agi - The Crew

Verse 1

Pedis amat aku ka ngenan…
Nuan lenyau bangat berumban…
Sayau nuan intan belian…
Pengerindu tua nyau puntan…

Bridge :

Mina siti…pinta aku…
Anang nuan enda ingat ke aku….
Naka tu aja…adan pengerindu bepadu…
Di sorga tua betemu…baru……..

Lirik lagu Ai Mata Ku (Beraie) - Donny Lang

Labuh ai mataku
Ngumbai nuan ti rindu
Nemu nuan sulu
Ngutuk tudah aku

Labuh ai mataku
Ngumbai nuan ti rindu
Nemu nuan sulu
Beduan aku

Wednesday, January 30, 2013

Lirik lagu Kumang Ati Ku - Taju Remaong

Tiap ari aku mimpi
Betemu enggau nuan sulu
Asai ati enggai dani
Awak meh aku lalu bermimpi
Enda snggup ku jauh selalu
Pengerindu ku pengabis ati...

Arap meh tua
Ulih bergulai selama lama
Ingat janji ku
Ngagai nuan sayau Kumang Ati Ku
Kumang Ati Ku...

Lirik lagu Meruan Nganti - Ita Medin

Nuan ka pegi nurun belelang
Pegi meh nuan bujang
Bejaga meh enggau manah di menua orang
Enggau ai mata aku tinggal di menua
Pemulai nua ila ku sambut enggau ati gaga

Chrs:

Taja pan aku tinggal kediri anang nuan irau ati
Aku nadai ati jai anang nuan nangi nangi
Taja pan maioh cerita bini tinggal laki kereja
Aku enda baka sida aku enda gila-gila

Lirik lagu Manah Beserara Ari Bepura-pura - Ita Medin

Lebuh maya ku dilambung pengerindu
Chukup pengelantang asai di atiku
Asai ke aku terebai ngelingi remang
Di sayau diasi ke nuan bujang

Tang lebuh maya atiku betelai
Kada nuan beambai ati sayau ke aku ambai
Ukai enda pecaya ukai ku nyima
Bisi kebuah ati ku nyagam bakanya

Monday, January 28, 2013

Lirik lagu PUPUS - Depha Masterpiece

Aku takut aku enda berani
Baik aku lari enggai ku kediri

Tenggelam dalam dalam enda tejapai jari
Di batak lenggang ai pasang ari kudi
Ukai baka telaga uji laman tua
Ke diau jenuh nganti ia ditimba

Kati meh ia kati meh sida
Kati meh idup dalam dunya
Kasih meh ia kasih meh sida
Kasih meh idup dalam dunya

Monday, January 21, 2013

Lirik lagu Semina Ke Nuan - Ethnic Transmissions

Dani tumu pagi, mata ku encela
Merati nuan tindu, tindu meh sulu
The sun is creeping in & all your bags are packed
You’re good to go, but please dont go
Jenuh gali, sari da agi
Nibuh berumban sulu
Cause we wont be here tomorrow

[Chorus]

Lirik lagu Ngarap - Ethnic Transmissions

Nadai kala aku nyangka tua tau beserara
Diatu aku beraie selalu ngenang ke nuan sulu
Penyayau aku ke nuan aja
Pulai meh baru baka tua suba

Aku sunyi nadai nuan, lelengau ke nuan selalu
Aku ngarap ke Petara, tua begulai baru

Nama kebuah tua belaya medis pangan diri
Buai semua laya tua suba, mula pengidup baru
Aku sunyi nadai nuan, lelengau ke nuan selalu
Aku ngarap ke Petara, tua begulai baru

Lirik lagu Maya Tua Betemu - Ethnic Transmissions

Keterubah, maya tua betemu sulu
Mulut ku tetutup, jaku ku enda pansut
Ka ku sema. kaki aku enggai nyadi nyingkang
Dilah ku teketup, asai enda beseput

Tesintak seput ku, lebuh maya ku meda nuan
Tepantup kening ku, bedarah, ku enda ngeleda
Enda ngeleda

Friday, January 18, 2013

Lirik lagu Lagu Lama Aku Suba - Rickie Andrewson

Ingat meruan ingat
Lagu akunya meruan di kingat
Lekat semampai lekat
Leka lagunya semampai lekat

[Chorus]

Maya aku gali kediri
Nguji belagu dalam ati
Nuan asai ke bisi ayan
Gali ngerimbai bepanggal ke lengan

Lirik lagu Ambai Di Entigis Sungai - Ebau

Chiru pancar mata nuan ambai
Chiru baka ai di entigis sungai
Maya beperening ati aku tekuing
Pengerindu ku tumbuh jampat amai
Deras baka ai di entigis sungai

Tuchi pengerindu ku beri ke nuan ambai
Tuchi baka ai di entigis sungai
Enda mudah bebali enda mudah bekalih
Pengerindu ku baka ai di entigis sungai
Semampai anyut taja kemarau panjai

Lirik lagu Panggau Pemerindang - Hailey, Embat La la, Ebau & Toddy

Terima meh enggau ati gaga
Kami datai muka menalan
Merindang semua kita wai pangan
Sama ngangkat ke jaku iban
         
Main asal bejeman-jeman
Lantang senang pemerindang bulih jereki
Aram seretai bepegai jari
Bela betanda ngelantang ati

Lirik lagu Enggai Nguna Aku - James Jacob

Sekumbang ti bepangan
Ati tua sama keran
Enda kala nuan mayuh...leman
Nadai kala ku minta
Endang enda ku nyangka
Pengerindu tau lebu
                             
Sangka ku nuan semina
Bejaku bungah aja
Nya ngujung ke aku perasa
Suah udah nuan ngadu
Madah enggai ke aku
Sampai ke ku di anu

Lirik lagu Jaga Manah Bungai Ku - Toddy

Jaga manah bungai ku
Aku pegi mai ati
Enggai ke ia bepanas lalu layu
Enggai ke ia berujan lalu labuh

Jaga manah bungai ku
Sema nuan enggai beguna agi
Anjung ia pulai anang dibenci

Aku enda ngiga meruan nganti
Aku nerima enggau ati tuchi
Aku nerima ke sulu ati

Lirik lagu Buya - Toddy

Demalam aku kekisi
Nyabak ke nuan nadai agi
Demalam aku nyabak
Nyabak ke nuan ti udah pegi

Aku lelengau akau merampau
Duduk kediri nadai orang enggau

Aku sulu tegenung
Tegenung ke nuan nadai agi
Nuan sulu udah lenyau
Ningal ke aku nadai temu rita

Tuesday, January 15, 2013

Lirik lagu Pengerindu Tua - Melissa Francis

Sekumbang tua dah bekelala
Pengingat ku ke nuan belama
Tiap hari ku nganti brita
Nuan sulu jauh dimata
Oh...

Nuan sulu cukup manah dipeda
Manah adat budi serta ngau basa
Aku arap ke tua meruan
Ulih begulai besama
Oh...

Lirik lagu Sulu Meruan Sayau - Melissa Francis

[Chorus]

Nadai meh guna
Nuan ngemula kediri empu
Nadai meh guna
Nuan ngemedis ka ati diri

Aku ti ditu
Meruan ingat ke nuan belama
Anang nuan irau
Aku endang meruan sayau

Lirik lagu Jauh Betingkah - Melissa Francis

Tua idup saum kibung
Saum perabung nya ukai
Ketegal tua suba jadi disabung
Sigi amai jaku sema pengerindu nya buta...

Enda meda penyeranta
Enda silau laban pengeraja
Bakanya pengerindu antara tua suba
Ukai digaga ukai mega sengaja ditempa
Ketegal tua ti bela keranka pangan diri
Lalu ngujungka tua idup sekunsi...

Lirik lagu Ranggas dan Kemunting - Melissa Francis

Enda nyangka nuan berani
Ngelawa aku atas panggau
Nyua ka kayu siti
Dibalut perecha mansau

Udah nya lalu ku buka
Mata nuan nyeling nyeling
Tekenyit aku tepeda
Kayu ranggas dan kemunting

Lirik lagu Baya Pantai - Melissa Francis

Perasa amai aku ninga jaku nuan
Perasa amai aku laban janji nuan
Enda berasai aku labuh pengerindu
Ambis ati lalu teraju

Kumbai ku nuan bujang ti tampun puji
Sangka ku nuan urang paling mereti
Di mua aku jaku manis bebungai
Di belakang enggau urang bukai

Lirik lagu Keling Ati - Melissa Francis

Enda leju ngapa ati
Sigi enda tekuing ke tisi
Sigi enda mudah leju
Penyayau pengerindu aku

Nuan bujang chukup sigat
Tubuh burak sereta tegap
Nuan baka bulan di langit
Ngasuh ati ambis tekait

Thursday, January 10, 2013

Lirik lagu Sulu Injau II - Stella Philip

Betambah tusah tua diatu
Besulu belalai ngelamaplamatu
Laban tua sama enda sanggup sulu
Enggai badu begulai putus pengerindu

Tusah belama ati ku ngira
Tepeda ke iya tekenang ke nuan
Ngujung ke aku ngigau selalu
Tinduk nyau remban nganggau ke nama nuan

Lirik lagu Sulu Injau - Stella Philip

Naka penusah tua bakatu
Begulai tua tu belala selalu
Laban nuan sulu sempama baju
Semina di pasuk di injau aku

Nama meh nasib aku bakatu
Baka akar mina melit kayu
Lapa enda suba tua betemu
Sebedau nuan bisi orang ngempu

Lirik lagu Enggai Nganti Sungai Nadai Ulu - Stella Philip

Nama kebuah nuan enda madah
Enti enda ulih ngambi aku
Aku diasuh nuan majak nganti
Setaun dua agi

Enti ketegal bala nuan enggai
Nya ukai penanggur ti besai
Tang semua tu penyalah nuan empu
Nuan pandai bedalih jako

Lirik lagu Duruk Pengerindu - Stella Philip

Badu nuan nyalah aku
Anang ngutuk ku selalu
Asai-asai meh diri empu
Sapa ngepun ke duruk dulu

Enti baka duruk bumai
Nuan untung belama ambai
Tang laban tu duruk pengerindu
Ngujung ke tua enda sepenenmu

Lirik lagu Lelengau - Swaylin

Malam ti sunyi ati seilu ilu
Enda betah nuan ti jauh sulu
Berapa lama tua nadai betemu
Agi kesulu ingat ke aku

[chorus]

Lelengau amai ku nadai ninga nyawa
Lelengau amai nadai meda mua
Nyau enda berasai labuh ai mata
Nyabak ke nuan belama lama

Lirik lagu Pengerindu Udah Ngelebus - Stella Philip

Patut ke aku ngalah kediri
Mejam ke mata meda ulah nuan
Patut ke aku tu terus ke
penjalai pengerindu
Ke majak puntan

Penyarut ke nyadi ketegal ulah sulu
Tang slah ko nuan semua aku
Ngelamatu aku suah ngemeli kediri
Ngica ke api laya tau enda nyadi

Lirik lagu Bisi Secupak Ngiga Segantang - Melissa Francis

Udah bisi aku nuan ka ngiga baru
Udah bisi purih ka ngiga lebih
Mimit aku ilap nuan lalu lesap
Maya aku nadai nuan makai belalai

Nuan bedau meda enti aku nyida
Kada nuan tan enti aku gidan
Kada ke nuan ka enti aku nunda
Anang nitih pengerangka mata

Lirik lagu Dinga Meh - M Bujoi

Ukai aku enda sayau ke nuan
Ukai aku enda rindu ke nuan
Laban ba ati udah nadai pengerindu
Awak ke aku mai ati ti sunyi

[chorus]

Ukai aku enda sayau ke nuan
Ukai aku enda rindu ke nuan
Laban ba ati udah nadai pengerindu
Awak ke aku mai ati ti sunyi

Monday, January 07, 2013

Lirik lagu Tongkat Dunya - Majestica

Tinggi sereta renjan
Bukit aku tengah
Nurun niki emperan
Nyemerai ai meraka tanah

Verse II

Ku ngiga tongkat dunya
Meri ku pengering semengat
Ngambi aku celap belama
Di dunya angat aku enda sesat

Sunday, January 06, 2013

Lirik lagu Begulai Sejalai - Juliana, Simon, Moreen, Edwin & Lorenze Maring

Enda puas enti semina nimpai
Enda tepantup enti semina ninga
Pemansang dunya muzik kitai
Muzik kenyalang merindang peninga

Nyidi bekau sida ka udah dulu
Nitih begadai ngerembang jalai
Bebekal ke sekeda lagu-lagu
Beteladan ke udah menua bukai

Lirik lagu Sanggup Nebang Sanggup Ngesan - Edwin Maring

Semua urang nemu jerita tua
Udah begulai bepangan lama
Janji ka niri ke rumahtangga

Udu pemalu enti enda jadi
Udah betampung perabung enggap berari
Sempama baka tali ditancang mati

Lirik lagu Kemari - Lorenze Maring

Kemari
Bepegai jari beiring bejalai
Nanggam pengerindu benung bebungai
Bejanji besaksi ka panas lemai
Mati idup tua tetap begulai

Kemari
Bepadu nadai nangi ke penguji
Enda takut dipangka ribut enggau kudi
Kebal semua tebak penajam duri
Nyilat ditikam sembilu di ati

Lirik lagu Pesan Ngagai Nembiak - Simon Maring

Wu..hu...hu.....
Ha...ha...o...

Maya agi biak mayuh kitai enda betati
Ngaga ulah ti enda manah nitih ke ati
Ila dah tuai lebuh ngeli ka tinggal sigi
Nya baru kitai besai nesal penyalah diri

[chorus]

Lirik lagu Merinsa - Moreen Maring

Betaun ti udah lalu tua beserara
Tua beserara ukai nya ketegal laya
Tang disanggup enggau runding tua
Manah agi tua sama ngati ka diri aja

Aku nemu ati nuan cukup beraie
Aku pan merinsa ngubat ati bepedi
Ngenang perambu tua ka sekunsi
Luluh ngapa laban ditagang bala aku

Lirik lagu Menalan Sunyi - Lorenze Maring

Nadai nyangka pengerindu tua
Ti lama udah ditaggam
Nyau tebererak rubuh di tempaya
Enda ulih di kemeran di salam

Tua sama meleka nyingkang pegi
Ninggal menalan sunyi nadai di jaga
Ukai enda sinu ukai enda beraie
Tang jalai tua udah beragi dua

Lirik lagu Andal - Edwin Maring

Enda aku nyangka enda aku ngadang
Pengerindu tua nyau agi mekang
Agi belala tua besulu
Tang nuan ngejang muai aku

Aku enda nemu aku enda sedar
Laban ke sabar kelalu andal
Nuan ku sayau ngasuh ku irau
Diatu nuan temu aku lenyau

Lirik lagu Asi Nyadi Bubur - Simon Maring

Betaun-taun aku kediri
Ngiga penyenang di ati
Bedau tetemu ka penawar rindu
Kena nyuman ka ati aku

Ninting ari aku besampi
Ngambika enda tusah ati
Tang lalu nadai ngasai penyamai
Pait ku telan enda berasai

Lirik lagu Ukai Enggai Nerima - Juliana Maring

Anang nuan pura-pura deka nyalam ke aku
Mata aku empu meda nuan bisi pangan baru
Ukai aku enggai sulu nerima nuan ambai
Laban aku udah nemu nuan bisi ambai bukai

[chorus]

Manah agi tua badu bepangan
Aku udah nemu ati nuan
Nuan semina deka nundi aja
Ukai enggau ati ti keran

Saturday, January 05, 2013

Lirik lagu Baka Daun Keladi - Julita James

Baka daun keladi
Basah enda berupai
Baka nya dalam ati
Enda ati beamai amai

Aku ke nuan
Di asa asa kenuan ambai
Tekasak laban ambai
Disintak tali gudi

Lirik lagu Rindu Ke Sulu - Jennifer Jack

Semina nuan sulu ati di kerindu
Nadai laki bukai semina nuan siko
Taja nuan nadai ditisiku sulu
Ati ku seruran ngenang nuan selalu

Undang meh aku sulu ati aku rindu
Sunyi amat asai di dalam ati ku
Ninting ari nganti penatai nuan sulu
Gambar nuan meruan ku kayam selalu

Lirik lagu Masau Pengerindu - Jennifer Jack

Sekumbang ku idui di dunya
Nadai kala ku udah baka tu
Maioh penusah datai nuntung ku
Pengidup ku merinsa

Leboh suba nuan agi rindu
Naka pengaga ati tua sulu
Nuan maioh becerita ngenang
Pengerindu enggai belala

Lirik lagu Assapai - Maxwell Franklin Saran

Assapai ku enggai tuchum makulat manahey
I don’t know why what happen yau go away
Assapai ku enggai tuchum makulat manahey
I don’t know why what happen yau go away

Menua Sampun bebagi empat
Entara Sampun Jugu Engkelili Sampun Engkelili
Ati aku tu iran amat
Bungai ku genggam lesap ba tapa’ jari
Ati aku tu iran amat
Bungai ku genggam lesap ba tapa’ jari

Lirik lagu Batu Pengait - Aldrin

Ambai ku datai
Lama enda nemuai
Lelengau amai
Ka berimbai duduk
Jari bepayuk payuk
Rindu begauk

Berandau dalam talipon
Nyau betaun taun
Enda puas ati
Diri empu ti nyau ngusung
Terangkat asai jantung
Asai ti ka manjung

Lirik lagu Bujang Sigat - Pirra Leslie

Oh! Bujang sigat
Ti selalu bapansa enggau aku
Oh! Bujang sigat
Nama kebuah nuan malu-malu
Kati ke nuan udah bisi pangan?
Enti bedau arap ke ulih bekelala

Friday, January 04, 2013

Lirik lagu Keling Temawai - Johnny Aman

Tak asai ke agi bujang
Asai ke biak belama
Amai udah apai orang
Tang agi bisi ga gaya

Enda berasai umur diri udah tuai
Ho ho..ho.....tang agi bisi jalai

Lirik lagu Lelengau - Nai Dinamik

*[Intro]
Sulu kada nuan agik ingat ka aku sayau
Udah lama amat aku ninggal ka nuan
Tiap ari nuan nganti penantai aku
Tang endak gak aku pulai
Kasih aku medak nuan sayau
Tang taja piak anang nuan irau
Aku tetap sayau ka nuan
Enda mudah aku muai nuan sayau
Nuan siko aja ti di kerindu ka aku dalam dunya tu*

Ninting lemai ku nanya
Ninting lemai ku ngiga
Kini ka panungak
Nuan diatu dara

Lirik lagu Asa Laban Pengingin Ati - Rickie Andrewson

Naka pengingin jari ka nyapai
Bulan tinggi di langit mingkai
Singin ati aku ka nyeremai
Ai tasik ti pemadu besai

Nganti bulan tumbuh ba tapak
Ngulu sungai ti enda benanga
Deka terebai tang nadai ga sayap
Nadai penepan alai endur inggap

Lirik lagu Pengingat Lama - Melissa Francis

Sinu ku ngenang cerita lama tua suba
Agi di kenang di kingat ke aku belama
Nuan besumpah nabur ke janji
Di taman bungai Besemaia...

Nama kebuah aku di tinggal
Nuan enda madah nama kebuah
Aku di lengka nadai penyalah
sanggup nuan meda
Aku nanggung semua penusah

Lirik lagu Bula Ketegal Rindu - Melissa Francis

Enti dada ku kelampai lumpak
Ngasuh nuan melah enggau kapak
Ngambika nuan nyamai ngerebak
Meda kedap betekuyak

Tang nuan enda pecaya ke aku
Ketegal bula ke sulu
Bula aku enda sengapa tuju
Bula ku ketgal rindu

Tuesday, January 01, 2013

Lirik lagu Idup Berambun Ai Mata - Nor

Ninting lemai aku sebana
Idup enggau ai mata
Enda kala aku asai tu
Idup enda kala menuku

Mimit enda aku nyangka
Nuan sulu mungkir janji
Enda ga berasai lama
Tua sulu udah idup sekunsi

Lirik lagu Belama - Hevance

Kada ka nuan ingat ke janji tua
Kada ka nuan nemu aku rindu
Aku ti ditu semampai nganti nuan
Sempama punggu rindu ke bulan
Nadai ku nyangka nuan nyau pegi
Tinggal meh ku kediri...

Aku sulu sigi meruan
Ingat ke nuan Belama
Aku sulu chukup
Enda betah sekumbang lama
Tua enda betemu
Enda sanggup aku sulu
Tua betakah beribu batu...

Lirik lagu Gita Nadai Tali - Sima

Makai makai kediri, tinduk tinduk kediri
Nadai sulu ngerimbai, nadai enggau besendi
Bejalai ku kediri, nadai orang megai jari
Sunyi pengidupku, diau seilu ilu

Aku sempama baka langkau
Semina ke bisi tangga tang nadai ga lalau
Ooo...bisi bilik tang nadai sadau

Lirik lagu Makin Sayau Ngasuh Lelengau - Sima

Nama meh nasib aku baka tu
Ambai dikerindu nyau nemu leju
Ko jaku aku enggai dilengka
Diatu tua nyau beserara

Makin ditali nyau ngasuh lari
Makin ditancang nyau ngasuh lelang
Penyayau aku seratus persen
Enda nemu nuan ta main main

Lirik lagu Salah Pilih - Sima & Ricky EL

Ricky EL:
Badu nuan ngenang anang betati
Ambai nuan suba udah bulih ganti
Aku merindang nuan enggau lagu
Ngambi ke ati nuan badu sinu

Sima:
Ati aku lalu enda ulih limpang
Sampai saritu enggai badu ngenang
Dini aku bulih penawar ati
Sakang badu ngenang lalu enda ngasi

Lirik lagu Angin Selatan - Sima

Sebulan nadai betemu lelengau amai ati aku
Sekumbang tua udah bepangan merampau aku laban nuan
Amat bisa pemanis bujang ngasuh aku tebayang
Makai enggau tinduk nadai meruan
Tusah ati ingat ke nuan

Angin Selatan bai meh pesan
Asuh ati iya ingat ke aku
Ngambi ke sama bela lelengau
Merampau sama merampau

Lirik lagu Lagu Umbak - Pearl & Rendall

[Verse:1]
Aku merati ka bintang
Manchar bukit tinggi
Pemanah alai endor kitai
Ngasuh rindang ati

[pre-chorus]
Angin niup mua, meri kitai penyelap
Bisi ninga munyi umbak alun gelumbang?

Lirik lagu Nuan Nyadi Ke Penawar - Pelima Mathew

Peda mata aku semina nuan aja selalu ayan
Di dalam ati aku semina nuan siku ti ku simpan
Nadai urang bukai kelimpah ari nuan
Aku selalu tebayang ke nuan bisi ditisi ku

Lebuh maya ku ka megai ayas nuan lalu lesap nadai ayan
Nyangka udah dikumbai gila bayang
Penyakit angau tussah diubat
Enda ulih gerai ti nadai penawar ya

Lirik lagu Tekenyit Tegepang - Pelima Mathew

Tekenyit tegepang ati ku meda
Nuan dara pemajik nadai endur nyema
Paras punggung nuan cengkik
Bulu mata ngelentik
Mulut mirah baka sibau benom mansau

Sapa meh nuan dara didepan mata
Ulih ka aku mai nuan bekelala
Enti nuan setuju ka bekelala enggau aku
Cukup pengaga amai ati ku dara

Lirik lagu Nuan Enda Temu Penungga - Pelima Mathew

Puas aku ngiga...puas aku nanya
Kini penunga nuan sulu ku
Nama kebuah nuan ngenyauh diri aku
Nama penyalah ti udah
Digaga aku ngasuh nuan berubah

Nyangka nuan udah bisi tetemu
Ke lelaki ti manah ari aku
Nya kebuah nuan ngelari kediri
Enggai betemu enggau aku