ads

Sunday, December 20, 2020

Lirik Jobung Natung Muu - Richard Wonder


Jobung Asung Natung Muu Dayung
Natung Bua Otinku Juo Son Boton Ku
Pinyayang Ku De Muu Da Oku Birangon
Birang Pimoh Ku, Ku Sobut Adon Mu

Oh Ni Onu Inyam De Bimingu
Kan Oku Dik Bidapud Duoh Muu Oh Dayung
Ku Arap Pinyayang Mu
Samah Mun Dang Asung Ku
Natung Meh Oku De Juo Son Odop Mu

[1]
Tian Idip Oto Bisamah
Susah Sonang Pingidip To Puan
Arap Ku De Muu Diknya Birubah
Totap Ku Kajon Idip Dang Dunya Mu

[2]
Ingin Asung Nudu Muu Oh Dayung
Sa Pingidip Oku Itis Rami Duoh Biroti
Sonang Otin Da Muu Adin Nog Sunis Onu
Ninga Jowin Mu De Nyayang Odop Ku

Repeat [1][2]

Ninga Jowin Mu De Nyayang Odop Ku

RICHARD WONDER - JOBUNG NATUNG MUU
BUNG BRATAK VOL. 1
Pulisher: Obb Production>> Click Here for more Lirik Lagu Iban: Richard Wonder << - www.liriklaguiban.com

No comments:

Post a comment